„Port naţional“ sau DE IMPORT?

 

 

ll1

 

Curriculum românesc sau străin – o alternativă la modă în învăţământul privat din România. „ETIQUETTE” vă prezintă avantajele fiecărei opţiuni. Un text de Laura Grigore

„Cea mai bună școală pentru copilul meu rămâne Școala românească. În acest sistem am învățat și eu și m-a format cu adevărat. Chiar dacă pe urmă am studiat în străinătate, şcoala din România mereu am considerat- o cel mai bun exercițiu al parcursului meu educațional”, îmi spune Ioana Coman, o mămică al cărei copil este înscris în clasa a II-a la o școală privată, care a ales curriculum românesc. Cu toate acestea, mulți părinți, în ultimii ani, aleg ca variantă educațională pentru copilul lor, fie că vorbim de ciclul primar sau de cel gimnazial, școli private care funcționează după un curriculum internațional.

CE VOR PĂRINȚII E BINE ȘI PENTRU VIITORUL COPIILOR?

Statistic vorbind, cei mai mulți elevi sunt înscriși în școli de stat. „Așa este și normal, pentru că este obligația statului să asigure accesul la educație și este dreptul fiecărui copil să facă școală în mod gratuit”, spune Diana Segărceanu, director executiv Avenor College. Pe lângă învățământul bazat pe curriculum național există destul de multe alternative educaționale în România: Cambridge, Step-by-step, Waldorf, Montessori, Școala Finlandeză etc. Programul internațional cel mai răspândit în lume ca număr de școli și elevi este Cambridge International Examinations (CIE), program pe care îl urmăresc curriculum românesc oferit de școlile de stat rămâne varianta aleasă de părinți în primul rând pentru că este asigurat gratuit, iar variantele alternative sunt destul de costisitoare. Văzând totuși cât de mulți părinți vin către noi dorind să-și mute copilul de la o școală de stat într-un mediu mai modern de educație, cred că părinții încep să se uite tot mai mult la alternativele educaționale”, mai spune Diana Segărceanu.

Diana Segarceanu 1 Diana Segărceanu, director executiv Avenor College

La rândul ei, Diana Tulbure, Director de Comunicare la Școala Aletheea, consideră că nu există preferințe la nivel de curriculum românesc sau internațional. „Părinții își doresc pentru copiii lor dezvoltarea unor competențe cheie, a spiritului de inițiativă și de antreprenoriat, să învețe «cum să învețe», și – nu în ultimul rând – să vină cu plăcere la școală. Toate aceste lucruri se pot realiza cu un curriculum românesc sau cu unul internațional – importanți sunt oamenii care lucrează cu copiii pe acea programă”, declară, pentru revista „ETIQUETTE”, Diana Tulbure.

LL2Diana Tulbure, Director de Comunicare la Școala Aletheea

La Mark Twain International School Bucuresti, elevii pot parcuge la alegere fie Divizia Bilingvă (curriculum național), sau Divizia Internațională (curriculum International Baccalaureate și Cambridge International Examinations). Anca Macovei Vlăsceanu, fondatorul și directorul școlii, spune că cei mai numeroși părinți aleg Divizia Bilingvă, oferindu- le copiilor șansa de a beneficia de ambele programe (națională și internațională), armonizate coerent și performant, și predate în sistem bilingv englez-român.

Școala Little London este o altă instituție care abordează un sistem educațional hibrid, constând în aplicarea curriculumului românesc, dar într-o formă conectată la standardele și competențele unui curriculum international. „Ne dorim să-i formăm pe elevii noștri într-un cadru care să le permită excelență atât în mediul școlar internațional, cât și în cel românesc. De aceea, acordăm o atenție deosebită studiului limbilor străine, atât în varianta orelor clasice de gramatică și literatură, cât și sub forma unor cursuri de specialitate predate în aceste limbi”, precizează, pentru „ETIQUETTE”, profesorul Marcel Bartic, director la Școala Little London. Tot el spune ca părinții încep să fie tot mai interesați de programe educaționale care să acorde mai multă atenție particularităților, pasiunilor și intereselor copiilorlor. „Conceptul tradițional de învățământ, care valorizează doar memorizarea și cantitatea de informație, încurajează un segment mic de copii să facă performanță și ignoră tipurile de inteligență care pot contribui în învățare, s-a dovedit a fi unul falimentar. Un alt aspect care poate fi invocat este prestigiul acestui program educațional și satisfacția de a face parte dintr-o comunitate educațională recunoscută și apreciată peste tot în lume. Sunt lucruri care încep să conteze tot mai mult în alegerile pe care le fac părinții pentru copiii lor”, adaugă Bartic.

ll4

CURRICULUM INTERNAȚIONAL, NOUL TREND AL ȘCOLILOR PRIVATE

Programul International Baccalaureate (IB) a fost creat în anii ’60 pentru copiii de diplomaţi, care nu stăteau suficient timp într-o ţară ca să se poată acomoda cu sistemul educaţional de acolo şi de fiecare dată era necesar s-o ia de la capăt atunci când se mutau în alt stat. Bacalaureatul Internaţional (IB) reprezintă o alternativă educaţională ce uşurează accesul elevilor români la facultăţile din străinătate. Este un program prin care tinerii aflaţi în ultimii doi ani de liceu îşi aleg şase materii pe care le vor studia intensiv. La încheierea liceului, timp de o lună, cei care au optat pentru IB vor susţine şase examene scrise la cele şase materii alese, dar şi lucrări de cercetare şi creaţii originale. Cele trei programe de studiu IB sunt Primary Years (până la clasa a IV-a), Middle years Programme (clasele V – X), Diploma Programme (clasele XI – XII) concepute pentru elevi cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani, alcătuiesc o succesiune coerentă de educație preuniversitară prin promovarea unei educații holistice printr-o pondere crescută acordată dezvoltării intelectuale, personale, emoționale și sociale.

În toate cele trei programe, educarea întregii persoane se regăsește în toate domeniile cunoașterii, implicând tradițiile majore de învățare disciplinară – limbă și literatură, științe socio-umane, științe exacte, matematici și arte. Diploma de Bacalaureat Internațional poate fi echivalată de Ministerul Educației din România și permite accesul la oricare dintre universitățile din țara noastră. Baza legislativă a acestui demers se regăsește în Ordinul MECS 5268/2015 care aprobă Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfașoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calitătii în Învățământul Preuniversitar.

„Școlile românești care își doresc obținerea acreditărilor din partea IB parcurg o perioadă de doi-trei ani în care implementează programul. Respectarea standardelor IB este ulterior validată de vizita unei comisii în școală, care verifică aplicarea cerințelor impuse de derularea acestor programe și este urmată de obținerea acreditării. Respectarea standardelor este monitorizată și evaluată periodic”, spune directorul Școlii Little London, Marcel Bartic, instituție care a obținut recent acreditarea IB pentru ciclul primar și este în curs de acreditare pentru Middle Years Programme și Diploma Programme.

„Pentru a deveni o școală de tip IB World School, este nevoie de «minți deschise» la nou, de timp și energie, de oameni specializați și de încredere, de multă muncă, răbdare și de fonduri semnificative”, precizează Anca Macovei Vlăsceanu, Directorul Mark Twain International School (MTIS), instituție acreditată pentru toate cele trei programe IB. Întrucât MTIS deține patru acreditări instituționale din partea Ministerului Educației pentru toate nivelurile de studiu naționale, elevii de la mic la mare din cadrul Diviziei Bilingve se pot integra oricând cu ușurință și succes în școlile publice din sistemul național, având în vedere că ei parcurg aceleași conținuturi din programa românească în limba română, pe lângă programul internațional de avangardă predat în limba engleză.

IMPHOTO.ro - Cei mai buni fotografi de business;
Anca Macovei Vlăsceanu, Directorul Mark Twain International School (MTIS)

Toate cadrele didactice incluse în programul internațional sunt certificate de IB pe diferite segmente de interes ale unei școli care urmează un astfel de program. Cursurile se desfășoară sub îndrumarea coordonatorilor IB, iar absolvirea lor este condiționată de dobândirea unor competețe profesionale bine precizate. Formarea profesională ia diferite forme, de la workshopuri regionale peste hotare, seminarii locale, cursuri online sau blended, la sesiuni interne de inducție, schimburi de experiență, conferințe de specialitate etc. Integrarea elevilor de orice vârstă în programele International Baccalaureate se face cu ușurință datorită conceptului atractiv și interactiv pe care sunt bazate acestea, singura cerință obligatorie fiind un nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze.

Pentru începători însă, unele instituții de învățământ pun la dispoziția elevilor noi un program intensiv de laborator de limba engleză care sprijină integrarea acestora într-un timp cât mai scurt la orele principale ale clasei. Copiii care fac parte din Primary Years Programme (până la clasa a IV-a), spre exemplu, beneficiază de un program care pleacă de la disciplinele tradiționale din programul curricular românesc, organizate într-o manieră transdisciplinară, în jurul a șase mari teme:  Cine suntem? Unde ne afăm în spaţiu şi timp? Cum ne exprimăm? Cum funcţionează lumea? Cum ne organizăm? Planeta noastră.

Aceste teme înglobează disciplinele tradiţionale din curriculumul național şi permit dezvoltarea unui program intensiv de cercetare (inquiry process). Primele patru ore din programul de dimineață sunt alocate acestui segment de studiu, urmate de ore de teme, studiu individual și cluburi care valorifică într-o manieră practică informațiile acumulate. În ultimii ani, o dată cu agrearea la programele internaționale IB a unor școli private, s-a înregistrat și o creștere semnificativă a numărului de copii înscriși, peste 30% pe an școlar. Taxa educațională pentru un an școlar este în medie de 8.000 de euro la aceste școli.

VOT DE ÎNCREDERE PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ

În prezent, majoritatea instituțiilor de învățământ privat funcționează conform Curriculumului Național. „Sunt studii psihologice care demonstrează că atât copiii, cât și adulții care au un sentiment identitar sănătos față de famile, valorile culturale și țara din care provin sunt indivizi cu un grad de motivație și împlinire personală mult mai ridicate”, este de părere Diana Segărceanu, Director Executiv Avenor College, unitate de învățământ care urmărește curriculumul național atât pentru ciclul primar, cât și pentru cel gimnazial.

ll5

Școala Aletheea a ales curriculumul național românesc pentru că viziunea managementului crede în potențialul lui este considerat de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ca fiind unul dintre cele mai bune din regiune. „De asemenea, ne dorim să facem mai ușoare atât participarea elevilor la examenele naționale, cât și mutarea lor de la o școală din sistemul public la noi sau invers”, spune Diana Tulbure, director de comunicare. Copiii înrolați într-un program al unei școli private cu un curriculum românesc încep cursurile la ora 8.30, iar până în jur de ora 16.15 participă la activitățile obligatorii din program (conform programului zilnic și cu pauzele de masa aferente). După aceasta oră, până la 18.00, pot participa la diferite  cluburi, în funcție de interesele personale. Cadrele didactice din aceste școli participă la Programe de dezvoltare profesională planificate la nivelul fiecărui an și acoperă cursuri de interes general care se adresează întregii echipe sau cursuri specifice pentru fiecare profesor sau grup de profesori în funcție de nevoi. Taxa educațională pentru un an școlar este în medie de 6.500 de euro la aceste școli.

5 motive PRO CURRICULUM INTERNAŢIONAL

Stimuleaza performanța, curajul intelectual și creativitatea, prin cultivarea setului de 10 trăsături morale esențiale numite The IB Learner Profile;

Accesul într-o comunitate educațională recunoscută și apreciată în toată lumea;

Diploma de Bacalaureat Internațional este recunoscută și  asigură accesul către universități din întreaga lume;

Beneficiile unei școli internaționale în cadrul căreia studiul limbilor străine atinge un nivel academic foarte ridicat;

Rodul unei cercetări permanente, finanțată corespunzător: echipe de specialiști în educație din întreaga lume studiază și promovează cele mai bune standarde și practici pentru o educație de vârf

5 motive PRO CURRICULUM ROMÂNESC

Asigurarea unui parcurs complet de educație de la 2 ani la 18 ani;

Educație personalizată care pune pe primul loc dezvoltarea individuală a fiecărui copil și atingerea potențialului maxim

Folosirea în procesul de învățare a metodelor care dezvoltă gândirea critică și creativă;

E important ca elevii să scrie și să se exprime în mod elaborat în limba lor maternă, să învețe istoria și geografia României și să crească în mijlocul culturii și tradițiilor naționale;

O variantă educațională corectă din punct de vedere al serviciilor oferite versus costuri.

Scrie un comentariu: